• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

นำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมเบาหวานโลก 2022

นำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมเบาหวานโลก 2022 สมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ (IDF - International Diabetes Federation) จัดงานประชุมเบาหวานโลก (World Diabetes Congress) ทุก 2 ปี ที่ผ่านมา รพ.เทพธารินทร์
ร่วมเป็นพันธมิตรกับทาง IDF มาโดยตลอด และนำเสนองานวิจัยจากคนไทยเป็นเวลาต่อเนื่องเกือบ 10 ปี


ในปีนี้งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-8 ธันวาคม 2565 ที่เมือง Lisbon ประเทศโปรตุเกส เป็นงานใหญ่ครั้งแรกในช่วง 3 ปี ที่เกิดการระบาดของโควิดขึ้น โดยในปีนี้ทาง รพ.เทพธารินทร์
ได้นำเสนอ 2 ผลงานวิจัยที่ทำขึ้นภายในโรงพยาบาล โดยผลงานแรก เป็นการดูประสิทธิภาพของยาฉีดกลุ่ม GLP1-RA แบบฉีดอาทิตย์ละครั้ง และงานวิจัยอีกผลงาน เป็นรายงาน
ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานจากการกลายพันธุ์ของยีนเดียว ชนิดที่ 5 (MODY 5) ซึ่งเป็นรายงานแรกของผู้ป่วยชาวไทย

การดูแลโรคเบาหวานในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากกว่าในอดีตมาก ทั้งความรู้ที่มากขึ้นและยาที่พัฒนาดีขึ้นมาก ดังนั้นการแพทย์แม่นยำ (Precision Medicine)
ที่มีหลักฐานพิสูจน์ว่ามีข้อมูลทางคลินิกในโรคเบาหวานจึงมีความจำเป็นอย่างมากในการทำให้ผู้เป็นโรคเบาหวานได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างถูกต้อง

ในปีนี้ยังเป็นวาระฉลองการครบรอบการค้นพบอินซูลินเป็นปีที่ 101 และทางสมาคมโรคเบาหวานประเทศโปรตุเกส
(Associação Protectora dos Diabéticos de Portuga, APDP) ยังเป็น สมาคมเบาหวานที่เก่าแก่ที่สุดในโลกตั้งแต่ พศ. 2469

Theptarin Hospital presented 2 posters presentations at World Diabetes Congress, hosted by International Diabetes Federation (IDF), held
in Lisbon, Portugal, during 5-8 December 2022. Both presentations were clinical studies of patients at Theptarin Hospital. The first studied
efficacy of GLP1-RA injection, titled “Real-World Use of Once Weekly Semaglutide in Thai Patients with Type 2 Diabetes Mellitus: A Retrospective
Monocentric Study in Bangkok”. The second reported a case of diabetes which proven caused by mutation of gene, titled “Hypertriglyceridemia
as a Main Feature in 17q12 Deletion Syndrome Related Hepatocyte Nuclear Factor 1β-Maturity-Onset Diabetes of the Young (HNF18-MODY).

 

02-348-7000

Have a question? call us now

@theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email