• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

ความร่วมมือระหว่าง รพ.วิมุต-เทพธารินทร์ และ ร้านอาหารฌานา เปิดตัวเมนูสุขภาพ Healthier Choice

ความร่วมมือระหว่าง รพ.วิมุต-เทพธารินทร์ และ ร้านอาหารฌานา เปิดตัวเมนูสุขภาพ Healthier Choice ในปี พ.ศ.2564 โรงพยาบาลเทพธารินทร์ เข้าร่วมเป็นเครือของโรงพยาบาลวิมุต และใช้ประสบการณ์ด้านโภชนาการและการกำหนดอาหารช่วยพัฒนางานของโรงพยาบาลวิมุต
รวมถึงเป็นหลักในการใช้ความเข้มแข็งด้านวิชาการ นำการประสานความร่วมมือระหว่างฟากโรงพยาบาล ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ และ ฟากของร้านอาหาร
ผู้เชี่ยวชาญด้านไลฟ์สไตล์ความอร่อยเพื่อทำให้อาหารได้มีโอกาสทำหน้าที่เป็น "ยา" ในชีวิตประจำวันของทุกคนได้

ในความร่วมมือระหว่าง โรงพยาบาลวิมุต-เทพธารินทร์ และ ร้านอาหารฌานา ในเครือบาบีคิวพลาซ่า ทีมงานนักกำหนดอาหารของเทพธารินทร์ ทำหน้าที่นักวิชาการเบื้องหลัง
คำนวณและแนะนำการปรับสูตรเพื่อให้สัดส่วนพลังงานและสารอาหารของทุกเมนูที่เลือกแล้ว มีความเหมาะสมสำหรับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
หรือ Non-Communicable Diseases (NCDs)

ในภาพ : การเปิดตัวเมนูสุขภาพ Healthier Choice ของร้านอาหารฌานา ที่มีทีมงานนักกำหนดอาหาร โรงพยาบาลเทพธารินทร์ เป็นนักวิชาการเบื้องหลัง
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
Cr. www.thaipr.net/health/3275243

02-348-7000

Have a question? call us now

@theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email