• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

กิจกรรม project approach เรื่องรถพยาบาลกับเด็กๆ ระดับชั้นเตรียมอนุบาล โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ พระราม4

กิจกรรม project approach เรื่องรถพยาบาลกับเด็กๆ ระดับชั้นเตรียมอนุบาล โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ พระราม4 พญ.สุทธิกานต์ สันติวัฒนา กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไร้ท่อ โรงพยาบาลเทพธารินทร์ นำพี่ๆ น้าๆ ทีมหน่วยพยาบาลฉุกเฉิน ทำกิจกรรม project approach
เรื่องรถพยาบาลกับเด็กๆ ระดับชั้นเตรียมอนุบาล โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ ถ.พระรามที่ 4 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565

                

02-348-7000

Have a question? call us now

@theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email