• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

ร่วมแสดงความยินดีกับ ศ.เกียรติคุณ นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน ในโอกาสได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ร่วมแสดงความยินดีกับ ศ.เกียรติคุณ นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน ในโอกาสได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

พญ.สิริเนตร กฤติยาวงศ์ ผู้อำนวยการสายงานการแพทย์ นำคณะแพทย์และผู้บริหาร เป็นตัวแทนโรงพยาบาลเทพธารินทร์และบริษัทในเครือ ร่วมแสดงความยินดีกับ
ศ.เกียรติคุณ นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน ในโอกาสได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

02-348-7000

Have a question? call us now

@theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email