• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

รพ.เทพธารินทร์ ร่วมกับ พรูเด็นเชียลฯ ผสานความร่วมมือผลิตภัณฑ์ประกันภัยโรคเบาหวาน

รพ.เทพธารินทร์ ร่วมกับ พรูเด็นเชียลฯ ผสานความร่วมมือผลิตภัณฑ์ประกันภัยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลเทพธารินทร์ ร่วมกับบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) ผสานความร่วมมือผลิตภัณฑ์ประกันภัยโรคเบาหวาน ส่งเสริมบริการด้านสุขภาพแบบเหนือระดับ
เพื่อรับประกันผู้ที่ป่วยและเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวาน ซึ่งเป็นแผนประกันที่ตอบโจทย์ความอุ่นใจเรื่องค่ารักษาพยาบาล และเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพอย่างครอบคลุม
รอบด้าน โดยภายในงานดังกล่าวได้รับเกียรติถ่ายภาพร่วมกันระหว่าง นายแพทย์ตะวัน จิตต์จุฬานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพธารินทร์ และทีมผู้บริหารบริษัท พรูเด็นเชียลฯ
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา
 

02-348-7000

Have a question? call us now

@theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email