• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

วันเบาหวานโลก ปี 2565

วันเบาหวานโลก ปี 2565 โรงพยาบาลเทพธารินทร์จัดกิจกรรมวันเบาหวานโลก ปี 2565 ในหัวข้อ "ความรู้วันนี้ เพื่อปกป้องชีวิตในวันหน้า” EDUCATION TO PROTECT TOMORROW ซึ่งภายในงาน
ดังกล่าวได้มีการให้ความรู้แก่ผู้เป็นเบาหวาน โดยผ่านกิจกรรมการเล่นเกมแข่งขันตอบปัญหา จำนวน 3 ทีมเพื่อชิงรางวัล บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและได้สาระความรู้

นอกจากนั้นยังมีนิทรรศการความรู้ การตรวจประเมินความเสี่ยงเบาหวาน บริการตรวจเลือดเพื่อเช็คระดับน้ำตาลและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพเบาหวาน และชมบูธผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ต่างๆ อีกด้วย โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับความรู้เกี่ยวกับเบาหวานและส่งเสริมในการดูแลตนเอง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

02-348-7000

Have a question? call us now

@theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email