• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

CSR โครงการ “ต้นไม้ ต้นใจ”

CSR โครงการ “ต้นไม้ ต้นใจ” นายแพทย์ตะวัน จิตต์จุฬานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพธารินทร์ พร้อมผู้บริหารและพนักงาน จัดทำ CSR โครงการ "ต้นไม้ ต้นใจ" เพื่อร่วมในโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น
สร้างพื้นที่สีเขียวให้กับกรุงเทพมหานคร ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวยังได้รับเกียรติจากผู้บริหารรพ.วิมุตเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์รณรงค์ให้เกิดการอนุรักษ์ธรรมชาติ
ฟื้นฟู และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ณ สวนเทียนทะเลพฤกษาพัฒนาภิรมย์ เขตบางขุนเทียน เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565

02-348-7000

Have a question? call us now

@theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email