• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

21 ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติ

21 ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ทางโรงพยาบาลเทพธารินทร์
ได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสืบสานปณิธานในการปฎิบัติงานการเป็นพยาบาล ให้ตระหนักในภารกิจของวิชาชีพ ซึ่งเป็นงานบริการสุขภาพที่มีความสำคัญ
และส่งเสริมความเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ช่วยขับเคลื่อนงานด้านการแพทย์และการช่วยเหลือผู้ป่วย ที่สร้างคุณค่าแก่สังคมต่อไป

02-348-7000

Have a question? call us now

@theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email