• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

นักศึกษาจาก University of Vienna เข้าศึกษาดูงานโรงพยาบาลเทพธารินทร์

นักศึกษาจาก University of Vienna เข้าศึกษาดูงานโรงพยาบาลเทพธารินทร์ นักศึกษาจาก University of Vienna ในโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainability) ของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมเยียนโรงพยาบาลเทพธารินทร์เพื่อทำความรู้จักกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งจากการบรรยายภาคทฤษฎี โดย รศ.ดร.สุขสรรค์ กันตะบุตร และ รับฟังตัวอย่างการปฏิบัติที่เป็นไปตามทฤษฎี จากทีมงานโรงพยาบาลเทพธารินทร์ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ณ อาคารไลฟ์สไตล์ โรงพยาบาลเทพธารินทร์

มาอาคารไลฟ์สไตล์ทั้งที นักศึกษาได้ลดความเสี่ยงเบาหวานให้กับตนเอง
1. เดินทางหนีเบาหวาน 17 ชั้น
2. เรียนรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงเบาหวาน
3. เจาะเลือดโดยไม่อดอาหาร ดูชัดๆ ความเสี่ยงของตัวเอง
4. เคลื่อนไหวร่างกายหลังเรียนด้วยโยคะ
5. รับประทานอาหารจาก 2:1:1 ตามสัดส่วนแนะนำโดยนักกำหนดอาหาร

02-348-7000

Have a question? call us now

@theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email