• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

ผลงานวิจัย รพ.เทพธารินทร์ ในงาน ADA 2022

ผลงานวิจัย รพ.เทพธารินทร์ ในงาน ADA 2022 น.พ.ยศพล เตียวจิตต์เจริญ อายุรแพทย์ต่อมไร้ท่อ เป็นตัวแทนโรงพยาบาลเทพธารินทร์ นำเสนอผลงานวิจัย 2 โปสเตอร์ หัวข้อ Random C-peptide testing identified one-tenth of Thai adult patients misdiagnosed with type 1 diabetes mellitus และ Real-World Outcomes of Thai Patients with Impaired Glucose Tolerance: Patterns of Metformin Usage and Weight Change ณ งานประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมเบาหวานแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (ADA 2022) ระหว่างวันที่ 3-7 มิถุนายน 2565 โดยทั้งสองผลงานวิจัยเป็นงานจากการติดตามและวิเคราะห์ผลการดูแลรักษาผู้เป็นเบาหวานของทีมแพทย์โรงพยาบาลเทพธารินทร์มาอย่างต่อเนื่อง
 
โรงพยาบาลเทพธารินทร์ มุ่งเน้นการพัฒนาด้าน Service, Education, Research มาตั้งแต่ปี 2528 มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ระดับนานาชาติ 49 เรื่อง และผลงานนำเสนอในเวทีประชุมการแพทย์ทั่วโลกรวมกว่า 50 ครั้ง

02-348-7000

Have a question? call us now

@theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email