• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

นิทรรศการวันไทรอยด์โลก 2565

นิทรรศการวันไทรอยด์โลก 2565 โรงพยาบาลเทพธารินทร์ เปิดนิทรรศการวันไทรอยด์โลก ตั้งแต่วันนี้ – 29 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ศูนย์เบาหวานและไทรอยด์ โรงพยาบาลเทพธารินทร์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการดูแลรักษาผู้ป่วยไทรอยด์ แบ่งปันความรู้ใหม่ๆ เน้นความสำคัญในการให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในโรคไทรอยด์ และเข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างถูกต้องเหมาะสม พร้อมทั้งมีการรณรงค์ให้ประชาชนประเมินความเสี่ยงโรคไทรอยด์ อีกทั้งภายในงานดังกล่าวยังได้มีการมอบของรางวัลให้แก่ผู้ผ่านการคัดเลือกกิจกรรมการตรวจคลำไทรอยด์ด้วยตัวเองทาง FB อีกด้วย

02-348-7000

Have a question? call us now

@theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email