• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาเรียนรู้เรื่อง Clinical Endocrinology

นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาเรียนรู้เรื่อง Clinical Endocrinology นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาเรียนรู้เรื่อง Clinical Endocrinology จากคณะอายุรแพทย์ต่อมไร้ท่อของโรงพยาบาลเทพธารินทร์ และเยี่ยมชมพูดคุยประสบการณ์วิชาชีพกับทีมนักเทคนิคการแพทย์ บ.แลป พลัส วัน เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565

กิจกรรมนี้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องกว่า 30 ปี แต่ปีนี้ได้มีการประยุกต์เป็นรูปแบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โรงพยาบาลเทพธารินทร์ มีเป้าหมายการดำเนินงานด้าน Service, Education, Research มาตั้งแต่เปิดดำเนินการปี พ.ศ.2528 เป็นต้นมา

02-348-7000

Have a question? call us now

@theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email