• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

โครงการโรงอาหารใส่ใจสุขภาพ นำโดย มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ร่วมกับ โรงพยาบาลเทพธารินทร์

โครงการโรงอาหารใส่ใจสุขภาพ นำโดย มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ร่วมกับ โรงพยาบาลเทพธารินทร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 คณะทีมผู้จัดโครงการโรงอาหารใส่ใจสุขภาพ นำโดย มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ร่วมกับ โรงพยาบาลเทพธารินทร์ ประกอบด้วยศูนย์โภชนาการและการกำหนดอาหาร ฝ่ายสื่อสารองค์กร ฝ่ายไลฟ์สไตล์และการเรียนรู้สุขภาพ ได้ลงพื้นที่เพื่อวางแผนในการปรับสิ่งแวดล้อมด้านโภชนาการ ของบริษัทไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี พร้อมทั้งนี้ได้อบรมให้ความรู้เรื่องอาหารจานสุขภาพให้กับพ่อค้าแม่ค้า คณะกรรมการสวัสดิการ ฝ่ายบุคคล และพนักงานที่เข้าร่วมโครงการเกษียณสู้ต่อ ระยะเวลาโครงการ 2 เดือน

02-348-7000

Have a question? call us now

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email

ตลอด 24 ชั่วโมง

We are open 24 hours