• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

บริษัท JKN Global Media จำกัด (มหาชน) ที่ส่งมอบอาหารให้แก่โรงพยาบาลเทพธารินทร์

บริษัท JKN Global Media จำกัด (มหาชน) ที่ส่งมอบอาหารให้แก่โรงพยาบาลเทพธารินทร์ วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน ผอ.รพ. เทพธารินทร์และคณะผู้บริหาร ขอขอบคุณ คุณแอน จักรพงษ์ ประธานฯ บริษัท JKN Global Media จำกัด (มหาชน) ที่ส่งมอบอาหารให้แก่โรงพยาบาลเทพธารินทร์ จำนวนวันละ 400 กล่อง เป็นระยะเวลา 5 เดือน เพื่อเป็นกำลังใจแก่แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และเป็นส่วนหนึ่งที่เคียงข้าง ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ระลอกใหม่นี้ไปด้วยกัน

02-348-7000

Have a question? call us now

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email

ตลอด 24 ชั่วโมง

We are open 24 hours