• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

โรงพยาบาลเทพธารินทร์ ได้จัด โครงการ ลดพลาสติก ลดโลกร้อน : “ทิ้งสร้างบุญ”

โรงพยาบาลเทพธารินทร์ ได้จัด โครงการ ลดพลาสติก ลดโลกร้อน : “ทิ้งสร้างบุญ” โรงพยาบาลเทพธารินทร์ ได้จัด โครงการ ลดพลาสติก ลดโลกร้อน : “ทิ้งสร้างบุญ”

ตามนโยบาย เข็มมุ่ง 5 รักโลก ลดพลาสติก ปี 2563 โดยเริ่มโครงการตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ จนถึง 15 ธันวาคม                                  
โดยรับบริจาคขวดพลาสติก จากพนักงานและลูกค้า เพื่อนำไปทอผ้าไตรจีวร มอบให้ ....วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 14:14 น. ณ ห้องพลัม ชั้น 15  โรงพยาบาลเทพธารินทร์

02-348-7000

Have a question? call us now

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email

ตลอด 24 ชั่วโมง

We are open 24 hours