• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

“รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ” การประกวดคลิป "Active Meeting Challenge, ภารกิจท้าคุณขยับ"

 “รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ” การประกวดคลิป ความภาคภูมิใจของชาวเทพธารินทร์ทุกคน
“รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ”
เสาร์ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

.การประกวดคลิปเพิ่มการขยับออกกำลังกายระหว่างพักการประชุม/การปฏิบัติงาน"Active Meeting Challenge, ภารกิจท้าคุณขยับ" : ประเภทองค์กรภาครัฐ/เอกชน
จัดโดย เครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ซึ่งรางวัลนี้รับพระราชทานโล่จาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

02-348-7000

Have a question? call us now

@theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email