• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

“รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ” การประกวดกิจกรรมวันเบาหวานโลก ปี 2561-2562

“รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ”   การประกวดกิจกรรมวันเบาหวานโลก ปี 2561-2562 ความภาคภูมิใจของชาวเทพธารินทร์ทุกคน
“รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ”
เสาร์ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

การประกวดกิจกรรมวันเบาหวานโลก ปี 2561-2562
: กิจกรรมเบาหวานและลดความเสี่ยงในชุมชน ในองค์กร ในชมรม และในโรงเรียน (รางวัลชนะเลิศ 2 ปีซ้อน)
จัดโดย สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

02-348-7000

Have a question? call us now

@theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email