• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

โรงพยาบาลเทพธารินทร์ เปิดนิทรรศการวันไทรอยด์โลก

โรงพยาบาลเทพธารินทร์ เปิดนิทรรศการวันไทรอยด์โลก  เนื่องจากวันที่ 25 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันไทรอยด์โลก โดยมีแกนนำคือ European thyroid association และ American Thyroid association รวมถึงมีภาคีที่เพิ่มขึ้นคือ Asia Oceania Thyroid Association และ Latin American Thyroid Society จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2008 และจัดขึ้นทุกๆปีโดยมีจุดมุ่งหมายหลัก 5 ประการคือ

1. ให้มีการตระหนักถึงสุขภาวะ และการทำงานของต่อมไทรอยด์
2. เสริมสร้างความเข้าใจในการดูแลรักษาผู้ป่วยไทรอยด์
3. แบ่งปันวิทยาการ ความรู้ที่ค้นพบใหม่ เพื่อรักษาโรคไทรอยด์
4. เน้นความสำคัญของการให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไป เพื่อป้องกันโรคไทรอยด์
5. ตระหนักถึงอุบัติการณ์ การเพิ่มขึ้นของโรคไทรอยด์

#ตลอดระยะเวลา 35 ปี ศูนย์เบาหวานและไทรอยด์   
 - โรงพยาบาลเทพธารินทร์ได้มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และเปิดให้บริการรักษาโรคไทรอยด์แบบครบวงจร จึงจัดกิจกรรมนิทรรศการวันไทรอยด์ขึ้นในวันนี้ (25 พฤษภาคม 2563) เพื่อมุ่งเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคไทรอยด์ แก่ผู้ป่วยโรคไทรอยด์ ประชาชน ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป

งานจัดเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 25-31 พฤษภาคม ที่บริเวณศูนย์เบาหวานและไทรอยด์ อาคารไลฟ์สไตล์ ชั้น 10
ภายในงานประกอบด้วย
#บอร์ด ให้ความรู้เรื่องไทรอยด์ 5 ชนิด ได้แก่ Hypothyroid / Hyperthyroid ชนิดเป็นพิษ / โรคไทรอยด์อักเสบ / โรคก้อนไทรอยด์ และโรคมะเร็งไทรอยด์ โดยใช้ตัวมาสคอด 5 ตัว เป็นสัญลักษณ์ ของโรคไทรอยด์ทั้ง 5 ชนิด เพื่อง่ายต่อการเข้าใจและจดจำ

#มีเกม ตอบปัญหาความรู้โรคไทรอยด์ชิงรางวัล เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม

#เปิดโอกาสให้แพทย์ พยาบาล พนักงานและบุคลากร ของโรงพยาบาลเทพธารินทร์ มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ โดยคณะกรรมการไทรอยด์ จะเดินสาย
คาราวานไทรอยด์ ไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของโรคไทรอยด์

02-348-7000

Have a question? call us now

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email

ตลอด 24 ชั่วโมง

We are open 24 hours