• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

ไขปัญหาของคุณแม่ตั้งครรภ์กับเด็กทารกแรกเกิด

ไขปัญหาของคุณแม่ตั้งครรภ์กับเด็กทารกแรกเกิด

โรงพยาบาลเทพธารินทร์ ร่วมกับ The Momster จัดกิจกรรมสัมมนา ไขปัญหาของคุณแม่ตั้งครรภ์กับเด็กทารกแรกเกิด ซึ่งได้รับเกียรติจากแพทย์และพยาบาลมืออาชีพจากโรงพยาบาลเทพธารินทร์ โดย พญ.อนุรีย์ อึงคนึงเดชา สูตินรีแพทย์ คุณอรอุมา เหลือผล พยาบาลวิชาชีพ และคุณวัชรี อภินทนาพงศ์ จากสถาบันสอนโยคะ Yoga gita ร่วมแลกเปลี่ยนและให้ความรู้ คำแนะนำเพื่อคุณแม่ตั้งครรภ์ในการเตรียมตัวหลังคลอด สำหรับเตรียมความพร้อมในการดูแลตัวเองและความรู้เพื่อนำไปปรับใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการช่วงวัยของลูกน้อยให้เติบโตแข็งแรง

 

02-348-7000

Have a question? call us now

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email

ตลอด 24 ชั่วโมง

We are open 24 hours