• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

ตรวจสุขภาพโตโยต้ากาญจนเทพ

ตรวจสุขภาพโตโยต้ากาญจนเทพ โรงพยาบาลเทพธารินทร์ ร่วมกับโตโยต้ากาญจนเทพ จัดบริการตรวจสุขภาพให้กับกลุ่มลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งภายในงานดังกล่าวได้นำเครื่อง Body Composition การตรวจวัดองค์ประกอบร่างกายมาให้บริการ ทำให้ทราบถึงระดับไขมันเป็นสัดส่วนเท่าไรกับกล้ามเนื้อ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของร่างกาย เพื่อปรับหลักโภชนาการที่ดีให้เหมาะกับโปรแกรมที่เหมาะสมกับคนๆนั้นจากองค์ประกอบกล้ามเนื้อที่วิเคราะห์ได้ อีกทั้งยังให้คำปรึกษาลูกค้าโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากโรงพยาบาลเทพธารินทร์อีกด้วย เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา

02-348-7000

Have a question? call us now

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email

ตลอด 24 ชั่วโมง

We are open 24 hours