• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

กิจกรรมส่งเสริมการตลาดในงาน 45 ปีหน่วยนำทอง (AIA)

กิจกรรมส่งเสริมการตลาดในงาน 45 ปีหน่วยนำทอง (AIA) โรงพยาบาลวิมุต-เทพธารินทร์ ร่วมออกบูธกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในงาน 45 ปีหน่วยนำทอง (AIA) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของโรงพยาบาล อีกทั้งประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์สำหรับตัวแทนและกลุ่มลูกค้าประกัน รวมถึงนวัตกรรมการผ่าตัดของโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาการบริการแก่ลูกค้า ณ โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2567

02-348-7000

Have a question? call us now

@vimut-theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email