• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

นำเสนอผลงานวิจัยในผู้เป็นเบาหวาน จัดโดยสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งสหรัฐอเมริกา

นำเสนอผลงานวิจัยในผู้เป็นเบาหวาน จัดโดยสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งสหรัฐอเมริกา

นายแพทย์ยศพล เตียวจิตต์เจริญ จากศูนย์เบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อเทพธารินทร์ รพ.วิมุต-เทพธารินทร์ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในผู้เป็นเบาหวาน และร่วมประชุมวิชาการในงานประชุมนานาชาติประจำปีด้านต่อมไร้ท่อ จัดโดยสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งสหรัฐอเมริกา เป็นงานที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไร้ท่อเข้าร่วมงานกว่า 7,000 คน นำเสนอผลงานวิจัยจากทั่วโลกนำเสนอกว่า 2,600 เรื่อง เป็นศูนย์รวมให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักวิทยาศาสตร์พบปะ สร้างเครือข่ายต่อยอดการดูแลรักษาผู้ป่วยให้วงการต่อมไร้ท่อก้าวหน้ายิ่งๆขึ้น


02-348-7000

Have a question? call us now

@vimut-theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email