• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000
World Thyroid Day 2024 โรงพยาบาลวิมุต-เทพธารินทร์ ผู้นำด้านการรักษาโรคเบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมานานกว่า 39 ปี จัดกิจกรรม สัปดาห์วันไทรอยด์โลก (World Thyroid Day) ระหว่างวันที่ 25 – 29 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์เบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของโรคร้ายที่ใกล้ตัวกว่าที่คิด พร้อมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไทรอยด์ ทั้งในด้านการเฝ้าระวังด้วยการตรวจคัดกรอง แนวทางการรักษา และการดูแลอย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งในงานดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

02-348-7000

Have a question? call us now

@vimut-theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email