• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

ดร.ปัทนภา ศรีชมเชย ผจก.ศูนย์โภชนาการและการกำหนดอาหาร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับรูปแบบบริการคลินิกเวชศาสตร์วิถีชีวิต

ดร.ปัทนภา ศรีชมเชย ผจก.ศูนย์โภชนาการและการกำหนดอาหาร  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับรูปแบบบริการคลินิกเวชศาสตร์วิถีชีวิต

ดร.ปัทนภา ศรีชมเชย ผู้จัดการศูนย์โภชนาการและการกำหนดอาหาร โรงพยาบาลวิมุต-เทพธารินทร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการสร้างคลินิกเวชศาสตร์วิถีชีวิตในภาคเอกชน ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงนักวิชาการเวชศาสตร์วิถีชีวิต โดยมีผู้เข้าร่วมจาก 10 โรงพยาบาลนำร่องทั่วประเทศ จัดโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมืองแอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร


ในการบรรยาย ดร.ปัทนภา ได้นำประสบการณ์จากการถอดบทเรียนเกือบ 4 ทศวรรษของโรงพยาบาลวิมุต-เทพธารินทร์ ซึ่งเริ่มจากวิสัยทัศน์ในการวางรากฐานทีมสหสาขาวิชาชีพที่เข้มแข็งของ ศ.เกียรติคุณ นพ. เทพ หิมะทองคำ นับเป็นบทบาทของภาคเอกชนในการสนับสนุนให้นโยบายของรัฐด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิตลงสู่การปฏิบัติ ผ่านการเป็นแรง
บันดาลใจต้นแบบ

02-348-7000

Have a question? call us now

@vimut-theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email