• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวเนื่องกับโรคของต่อมไทรอยด์ ในงานสมาคมไทรอยด์ภาคพื้นเอเชีย และโอเชียเนีย ครั้งที่ 14 ประเทศอินโดนีเซีย

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวเนื่องกับโรคของต่อมไทรอยด์ ในงานสมาคมไทรอยด์ภาคพื้นเอเชีย และโอเชียเนีย ครั้งที่ 14 ประเทศอินโดนีเซีย

นายแพทย์ยศพล เตียวจิตต์เจริญ แพทย์หญิงวราลี ฉัตรชมชื่น และนายแพทย์วีกิจ วีระสมบูรณ์ศิลป์ จากศูนย์เบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อเทพธารินทร์ รพ.วิมุต-เทพธารินทร์ นำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวเนื่องกับโรคของต่อมไทรอยด์ และร่วมประชุมวิชาการในงานสมาคมไทรอยด์ภาคพื้นเอเชีย และโอเชียเนีย ครั้งที่ 14 ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย งานดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุก 3 ปี เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ที่ทันสมัย สร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆที่ร่วมดูแลผู้ป่วยโรคของต่อมไทรอยด์ ในปีนี้มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกลงทะเบียนร่วมงานกว่า 500 คน
 

การดูแลผู้ป่วยด้วยโรคไทรอยด์ชนิดที่มีความซับซ้อน และมะเร็งของต่อมไทรอยด์นั้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของแพทย์หลากหลายสาขาร่วมพิจารณาแนวทางที่เหมาะสม เพื่อความเที่ยงตรง แม่นยำในกระบวนการดูแลรักษา

02-348-7000

Have a question? call us now

@vimut-theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email