• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

การดูแลเบาหวาน 7 มิติ ด้วยกระบวนการ DSMES : โรงเรียนเบาหวานเทพธารินทร์ ประจำเดือนพฤษภาคม

การดูแลเบาหวาน 7 มิติ ด้วยกระบวนการ DSMES : โรงเรียนเบาหวานเทพธารินทร์ ประจำเดือนพฤษภาคม โรงเรียนเบาหวานเทพธารินทร์ ร่วมกับมูลนิธิสู้เบาหวาน จัดกิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม 2567 อบรมให้ความรู้ แก่ผู้เป็นเบาหวานและญาติ เพื่อการเรียนรู้การจัดการดูแลเบาหวานด้วยตนเอง (Diabetes Self-Management Education and Support : DSMES) ด้วยความรู้ 7 ด้าน ได้แก่

1. การรับประทานอาหารสุขภาพ
2. การเคลื่อนไหวร่างกาย
3. การติดตามระดับน้ำตาลในเลือดของตนเอง
4. การรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอ
5. การแก้ไขปัญหาด้วยตนเองเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน
6. การลดความเสี่ยงโรคแทรกซ้อน
7. การดูแลด้านจิตใจไม่ให้เครียด
 
ซึ่งจัดอบรมโดยทีมสหสาขาวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญ ทั้งแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักกำหนดอาหารและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกกำลังกาย

02-348-7000

Have a question? call us now

@vimut-theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email