• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

เกาะเทรนด์อาหารยอดฮิต ติดกระแสโซเชียล สู่แนวทางการกินเพื่อสุขภาพที่ดี

เกาะเทรนด์อาหารยอดฮิต ติดกระแสโซเชียล สู่แนวทางการกินเพื่อสุขภาพที่ดี ชมรม ฅ รักษ์สุขภาพ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อพนักงาน โดยได้รับเกียรติจากคุณชฎาพร หนองขุ่นสาร นักกำหนดอาหาร โรงพยาบาลเทพธารินทร์ ร่วมบรรยายเรื่อง  เกาะเทรนด์อาหารยอดฮิต ติดกระแสโซเชียล สู่แนวทางการกินเพื่อสุขภาพที่ดี อันเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างพฤติกรรมที่ดีในการดูแลสุขภาพของตนเองให้สมบูรณ์ แข็งแรง ทั้งกายและใจ อีกทั้งนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อีกด้วย ณ ตึกหะรินทร สาทร เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา

02-348-7000

Have a question? call us now

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email

ตลอด 24 ชั่วโมง

We are open 24 hours