• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

ผลงานวิจัยเข้าร่วมงาน ECE 2024

ผลงานวิจัยเข้าร่วมงาน ECE 2024
สมาคมต่อมไร้ท่อภาคพื้นยุโรปซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำในการพัฒนาองค์ความรู้และผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไร้ท่อ จัดประชุมวิชาการประจำปีขึ้น เมื่อวันที่ 11-14 พฤษภาคม 2567 ณ กรุงสต๊อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ร่วมกับถ่ายทอดระบบออนไลน์ มีผู้ลงทะเบียนร่วมงานกว่า 4,000 คน จากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก โดยศูนย์เบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อเทพธารินทร์ รพ.วิมุต-เทพธารินทร์ ส่งผลงานกรณีศึกษาที่น่าสนใจ 2 รายผ่านระบบออนไลน์ แสดงถึงศักยภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยสู่เวทีนานาชาติ


 

02-348-7000

Have a question? call us now

@vimut-theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email