• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

คณะแพทย์หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิต รุ่นที่ 9 เข้าศึกษาดูงาน

คณะแพทย์หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิต รุ่นที่ 9 เข้าศึกษาดูงาน คณะแพทย์ผู้เรียนหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิต (นบส.วช.) รุ่นที่ 9 : Mini Management in Lifestyle Medicine (Mini LM) จัดโดยความร่วมมือระหว่างสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย กรมอนามัย และ สมาคมเวชศาสตร์วิถีชีวิตไทย มาศึกษาดูงานไลฟ์สไตล์ในการดูแลผู้ป่วยและการป้องกันโรค NCDs ที่โรงพยาบาลวิมุต-เทพธารินทร์ ณ ห้องประชุมแกรนด์ฮอลล์ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2567

02-348-7000

Have a question? call us now

@vimut-theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email