• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

นศ.ด้านการดูแลเท้าจาก University of Brighton ประเทศอังกฤษ เข้าฝึกงานที่คลินิกสุขภาพเท้า

นศ.ด้านการดูแลเท้าจาก University of Brighton ประเทศอังกฤษ เข้าฝึกงานที่คลินิกสุขภาพเท้า นักศึกษาด้านการดูแลเท้า (Podiatry) จาก University of Brighton ประเทศอังกฤษ เข้าฝึกงานที่คลินิกสุขภาพเท้า โรงพยาบาลเทพธารินทร์ ระหว่างวันที่ 4-24 มีนาคม 2567 ควบคุมดูแลการเรียนโดย ดร.ภูวสิทธิ์ กลิ่นอุบล (Doctor of Podiatric Medicine, USA)

คลินิกสุขภาพเท้า โรงพยาบาลเทพธารินทร์ เป็นคลินิกสุขภาพเท้าแห่งแรกของประเทศไทย ให้บริการดูแลทุกปัญหาเท้า เล็บเท้า แผลที่เท้า เท้าผิดรูป รองเท้า และเป็นสถานที่ฝึกงานดูงานให้กับนักศึกษาและบุคลากรการแพทย์จากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและต่างประเทศ

02-348-7000

Have a question? call us now

@vimut-theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email