• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

การดูแลเบาหวานด้วยกระบวนการ DSMES : โรงเรียนเบาหวานเทพธารินทร์ ประจำเดือนมีนาคม

การดูแลเบาหวานด้วยกระบวนการ DSMES : โรงเรียนเบาหวานเทพธารินทร์ ประจำเดือนมีนาคม โรงเรียนเบาหวานเทพธารินทร์ ร่วมกับมูลนิธิสู้เบาหวาน จัดกิจกรรมประจำเดือนมีนาคม 2567
อบรมให้ความรู้เรื่อง Diabetes Self- Management Education and Support : DSMES แก่ผู้เป็นเบาหวานและญาติ เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เป็นเบาหวานมีความรู้ และนำไปจัดการดูแลตนเองได้อย่างถูกต้องในครั้งนี้เรียนรู้แบบเข้มข้น เจาะลึกมากขึ้นทั้งด้านอาหาร การดูแลตนเองเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน รวมถึงการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน ด้านหัวใจและหลอดเลือด การป้องกันการเกิดแผลที่เท้า

02-348-7000

Have a question? call us now

@vimut-theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email