• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000
World Kidney Day 2024 คุณธัญญา วรรณพฤกษ์ ผู้อำนวยการสายงานการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ โรงพยาบาลเทพธารินทร์ นำทีมนักกำหนดอาหาร ศูนย์โภชนาการและการกำหนดอาหาร และห้องอาหารมีดีคูซีน เข้าเยี่ยมผู้ป่วย พร้อมแจกขนมคุกกี้โปรตีนต่ำ เนื่องในวันไตโลก (World Kidney Day) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 

ห้องอาหารมีดีคูซีน โรงพยาบาลเทพธารินทร์ พร้อมให้บริการอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไต ทั้งระยะก่อนล้างไตและหลังล้างไต ส่งตรงจากครัวถึงหน้าบ้านคุณ ควบคุมโภชนาการให้เหมาะกับผู้ป่วยในแต่ละราย โดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ

02-348-7000

Have a question? call us now

@vimut-theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email