• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

ผลงานวิจัยในงาน ICE 2024 ครั้งที่ 21

ผลงานวิจัยในงาน ICE 2024 ครั้งที่ 21 นายแพทย์ยศพล เตียวจิตต์เจริญ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไร้ท่อ หัวหน้าทีมวิจัย ศูนย์เบาหวานและไทรอยด์ โรงพยาบาลเทพธารินทร์ เข้าร่วมประชุมวิชาการพร้อมนำเสนอกรณีศึกษาในรูปแบบโปสเตอร์ ในงานประชุมต่อมไร้ท่อนานาชาติจากสมาพันธ์ต่อมไร้ท่อ (International Congress of Endocrinology, ICE 2024) ครั้งที่ 21 โดยเป็นกรณีศึกษาถึง ผู้เป็นเบาหวานชนิดที่สอง ที่เกิดภาวะเลือดเป็นกรด แล้วเกิดภาวะแทรกซ้อนที่พบไม่บ่อยตามมา

งานประชุมวิชาการดังกล่าว เป็นงานนานาชาติซึ่งมีแพทย์ด้านต่อมไร้ท่อที่มีชื่อเสียง นักวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์หลากหลายสาขาวิชา ผู้แทนภาคอุตสาหกรรม และองค์การพันธมิตรจากทั่วโลกมารวมตัวกัน แบ่งปันความรู้ ผลงานการวิจัยล่าสุด จัดโดย สมาคมเบาหวานและต่อมไร้ท่อแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ วันที่ 1-3 มีนาคม 2567 โดยจัดขึ้นทุก 2 ปี ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกของสมาพันธ์ต่อมไร้ท่อนานาชาติ

งานดังกล่าวได้เห็นถึงความก้าวหน้าด้านต่อมไร้ท่อ ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในทางเวชปฏิบัติจากทั่วโลก นำไปสู่การแสดงนวัตกรรมและวิสัยทัศน์สำหรับอนาคตเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ที่มีความผิดปกติของต่อมไร้ท่อทั่วโลก

02-348-7000

Have a question? call us now

@vimut-theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email