• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงานศูนย์เบาหวานและไทรอยด์ รพ.เทพธารินทร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงานศูนย์เบาหวานและไทรอยด์ รพ.เทพธารินทร์

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเบาหวานและฮอร์โมน สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม ภาควิชาอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงานศูนย์เบาหวานและไทรอยด์แห่งแรกในประเทศไทยของโรงพยาบาลเทพธารินทร์ พร้อมทั้งเยี่ยมชมรูปแบบการดำเนินงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาล เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการบริหารการจัดการร่วมกัน อันเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป

 

02-348-7000

Have a question? call us now

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email

ตลอด 24 ชั่วโมง

We are open 24 hours