• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

กิจกรรม Learn First AID Saves Lives โดยกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม Learn First AID Saves Lives โดยกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ทางโรงพยาบาลเทพธารินทร์ได้จัดกิจกรรมอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน Learn First AID Saves Lives “เราเรียน คนอื่นรอด” โดยกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นำคณะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 40 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำความรู้และทักษะการช่วยชีวิตไปใช้ได้ในขั้นพื้นฐานต่อไป

02-348-7000

Have a question? call us now

@theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email