• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

DSMES : โรงเรียนเบาหวานเทพธารินทร์ ประจำเดือนธันวาคม

DSMES : โรงเรียนเบาหวานเทพธารินทร์ ประจำเดือนธันวาคม โรงเรียนเบาหวานเทพธารินทร์ จัดกิจกรรมส่งท้ายปีให้ความรู้แก่ผู้เป็นเบาหวาน ในหัวข้อเรื่อง “เจาะลึกเรื่องยาเบาหวาน” โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เป็นเบาหวาน เรียนรู้ เข้าใจ จดจำ ยาและอินซูลินที่ตนเองใช้ ให้เกิดความปลอดภัยและส่งผลดีต่อการรักษาโรคเบาหวาน ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

02-348-7000

Have a question? call us now

@theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email