• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

ดร.ภูวสิทธิ์ กลิ่นอุบล ผู้เชี่ยวชาญการดูแลเท้า ได้รับรางวัล Bronze Excellence Award ในการประกวดเคสการดูแลเท้าเบาหวาน

ดร.ภูวสิทธิ์ กลิ่นอุบล ผู้เชี่ยวชาญการดูแลเท้า ได้รับรางวัล Bronze Excellence Award ในการประกวดเคสการดูแลเท้าเบาหวาน ดร.ภูวสิทธิ์ กลิ่นอุบล ผู้เชี่ยวชาญการดูแลเท้า (Doctor of Podiatric Medicine, DPM, USA) โรงพยาบาลเทพธารินทร์ ได้รับรางวัล Bronze Excellence Award ในการประกวดเคสการดูแลเท้าเบาหวาน Excellence Case Share Award จัดโดย Aesculap Academy Asia Pacific (ECSA) มีการส่งเคสเข้าร่วมประกวดกว่า 10 ประเทศ รวม 118 เคส ซึ่งทำการแข่งขันรอบ oral presentation รอบสุดท้าย เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 

การประกวดเป็นกิจกรรมวิชาการทางการแพทย์ที่ผลักดันให้เกิดการพัฒนาการดูแลเท้าเบาหวาน เคสที่เข้าร่วมต้องแสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมการดูแลรักษาแผลเบาหวานที่ได้ผล คุ้มค่า ทั้งในด้านคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและค่าใช้จ่าย ซึ่งแผลเรื้อรังที่เท้าเป็นโรคแทรกซ้อนของเบาหวาน และนำไปสู่ภาระค่าใช้จ่ายสูงและการตัดขาได้ การดูแลเบาหวานให้ดีตั้งแต่ต้น และการดูแลเท้าไม่ให้เกิดแผล หรือเมื่อเกิดแผลต้องรักษาให้ถูกตั้งแต่ต้น จึงสำคัญอย่างยิ่ง
 

02-348-7000

Have a question? call us now

@theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email