• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

โรงพยาบาลเทพธารินทร์ รับมอบเกียรติบัตร “หน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อนการรณรงค์โรคอ้วน ปี 2566”

โรงพยาบาลเทพธารินทร์  รับมอบเกียรติบัตร “หน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อนการรณรงค์โรคอ้วน ปี 2566”

พญ.วราลี ฉัตรชมชื่น อายุรแพทย์ต่อมไร้ท่อ โรงพยาบาลเทพธารินทร์ รับมอบเกียรติบัตร “หน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อนการรณรงค์โรคอ้วน ปี 2566” จาก นพ.ดิเรก ขำแป้น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค อีกทั้งเล่าประสบการณ์มุมมองของสังคมต่อโรคอ้วน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสื่อสารมุมมองของสังคมและสุขภาพต่อโรคอ้วน (The Social Talk : Understanding Obesity Through Health and Social Perspectives) จัดโดยกองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566

02-348-7000

Have a question? call us now

@theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email