• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

อบรม Continuing Medical Education on Diabetes Management

อบรม Continuing Medical Education on Diabetes Management แพทย์เชี่ยวชาญด้านเบาหวานจากประเทศฟิลิปปินส์ เข้าร่วมในการอบรม Continuing Medical Education on Diabetes Management ณ โรงพยาบาลเทพธารินทร์ เพื่อพัฒนาวิชาชีพและความเชี่ยวชาญด้านเบาหวานได้อย่างครบวงจร

02-348-7000

Have a question? call us now

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email

ตลอด 24 ชั่วโมง

We are open 24 hours