• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การนำเสนอผลงานนวัตกรรม ในงานประชุมวิชาการประจำปี SPENT Annual Meeting

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การนำเสนอผลงานนวัตกรรม ในงานประชุมวิชาการประจำปี SPENT Annual Meeting ดร.ปัทนภา ศรีชมเชย ผู้จัดการศูนย์โภชนาการและการกำหนดอาหาร ในนามตัวแทนทีมนักกำหนดอาหารและสหสาขาวิชาชีพ โรงพยาบาลเทพธารินทร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การนำเสนอผลงานนวัตกรรม 1st Runner up of SPENT Innovations Oral Presentation “โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหาร : บีมี” ในงานประชุมวิชาการประจำปี SPENT Annual Meeting สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมเรนโบว์ฮอลล์ โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566

02-348-7000

Have a question? call us now

@vimut-theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email