• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

ผลงานวิจัยของรพ.เทพธารินทร์ในงาน AFES 2023

ผลงานวิจัยของรพ.เทพธารินทร์ในงาน AFES 2023 คุณศิริวรรณ บุตะเดช พยาบาลวิชาชีพ และ วิทยากรเบาหวาน โรงพยาบาลเทพธารินทร์ นำเสนอผลงานวิจัย “การศึกษาลักษณะทางคลินิกและผลการดูแลรักษาผู้เป็นเบาหวานของโรงพยาบาลเทพธารินทร์ ในเบาหวานชนิดที่ 1 และผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยก่อนอายุ 30 ปี” ในรูปแบบบรรยาย (oral representation) งานประชุมวิชาการสหพันธ์สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งอาเซียน (AFES 2023) เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

02-348-7000

Have a question? call us now

@vimut-theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email