• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

นายแพทย์ยศพล เตียวจิตต์เจริญ ได้รับเลือกจากวารสาร JAFES ประกาศเกียรติคุณในงาน AFES 2023

นายแพทย์ยศพล เตียวจิตต์เจริญ ได้รับเลือกจากวารสาร JAFES ประกาศเกียรติคุณในงาน AFES 2023 นายแพทย์ยศพล เตียวจิตต์เจริญ ได้รับเลือกจากวารสาร The Journal of the ASEAN Federation of Endocrine Societies (JAFES) ให้เป็นหนึ่งในผู้นิพนธ์งานวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์จำนวนสูงสุด และเป็นกองบรรณาธิการ (reviewer) ผู้วิจารณ์ผลงานที่มีส่วนช่วยเหลืองานของวารสารสูงสุด โดยมีการประกาศเกียรติคุณในงานประชุมวิชาการสหพันธ์สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งอาเซียน (AFES 2023) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

วารสาร JAFES เป็นวารสารที่นำเสนอผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ ภาษาอังกฤษ ตีพิมพ์ปีละ 2 ครั้งโดยสหพันธ์สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งอาเซียน มีประเทศสมาชิกรวม 7 ประเทศ

02-348-7000

Have a question? call us now

@vimut-theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email