• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

ผลงานวิจัยของรพ.เทพธารินทร์ ได้รับคัดเลือกให้เข้านำเสนอ ในงานประชุมวิชาการสหพันธ์สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งอาเซียน (AFES 2023) ครั้งที่ 22

ผลงานวิจัยของรพ.เทพธารินทร์ ได้รับคัดเลือกให้เข้านำเสนอ ในงานประชุมวิชาการสหพันธ์สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งอาเซียน (AFES 2023) ครั้งที่ 22 ผลงานวิจัยของโรงพยาบาลเทพธารินทร์ ได้รับคัดเลือกให้เข้านำเสนอในรูปแบบ oral presentation 1 ผลงาน และรูปแบบ poster presentation 5 ผลงาน ครอบคลุมโรคเบาหวาน โรคของต่อมไทรอยด์ และโรคของต่อมใต้สมอง ในงานประชุมวิชาการสหพันธ์สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งอาเซียน (AFES 2023) ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

ต่อมไร้ท่อวิทยาเป็นสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เน้นเกี่ยวกับฮอร์โมน โดยมีแนวทางการดูแลรักษาแบบสหสาขาวิชาชีพ เช่น โรคเบาหวาน โรคของต่อมไทรอยด์ ภาวะมีบุตรยาก ปัญหาการเจริญเติบโต ความผิดปกติของระบบเผาผลาญ ภาวะกระดูกพรุน มะเร็งบางชนิด ความผิดปกติของต่อมหมวกไตและต่อมใต้สมอง

โรงพยาบาลเทพธารินทร์เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านต่อมไร้ท่อ ที่ไม่เพียงแต่ให้บริการดูแลรักษา แต่ยังมีนโยบายให้การสนับสนุนการวิจัยทางคลินิกด้านต่อมไร้ท่อ เพื่อทำความเข้าใจความผิดปกติของต่อมไร้ท่อต่างๆ ปัจจุบันมีการพัฒนาความรู้ต่างๆ อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว การติดตามงานวิชาการและงานวิจัย ส่งเสริมให้ทีมแพทย์ต่อมไร้ท่อโรงพยาบาลเทพธารินทร์ สามารถให้การดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยชุดความรู้จากงานวิจัยที่มีหลักฐานอ้างอิงชัดเจน

02-348-7000

Have a question? call us now

@theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email