• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

วันเบาหวานโลก ประจำปี 2566

วันเบาหวานโลก ประจำปี 2566 เนื่องในวันเบาหวานโลก 14 พฤศจิกายน โรงพยาบาลเทพธารินทร์ได้จัดกิจกรรม "เบาหวาน...รู้ว่าเสี่ยง รู้แล้วต้องเปลี่ยน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์การสร้างความรับรู้ถึงความเสี่ยงของโรคเบาหวานและภาวะแทรกซ้อน และในงานดังกล่าวยังได้มีการเสวนาความรู้เรื่อง “ความเสี่ยงโรคเบาหวาน จัดการได้อย่างไร?” โดยอายุรแพทย์เบาหวาน เพื่อให้ความรู้ในด้านการดูแลตนเองและการรักษาสุขภาพ อีกทั้งบริการเจาะเลือดปลายนิ้วตรวจน้ำตาลในเลือด พร้อมเยี่ยมชมบูธความรู้และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเบาหวาน ซึ่งในงานนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมงาน

02-348-7000

Have a question? call us now

@theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email