• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เข้าศึกษาดูงาน

พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เข้าศึกษาดูงาน นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพธารินทร์ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล คณะการจัดการ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เพื่อเข้าแลกเปลี่ยนวิธีการและแนวคิดการทำงานสหสาขาวิชาชีพในการดูแลเบาหวาน กระบวนการทำงานของทีมดูแลสุขภาพเท้า และทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการออกกำลังกาย เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566

02-348-7000

Have a question? call us now

@theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email