• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2566 21 ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ทางโรงพยาบาลเทพธารินทร์ ได้มีการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสืบสานปณิธานในการปฎิบัติงานการเป็นพยาบาล ประจำปี 2566 เพื่อให้ตระหนักในภารกิจของวิชาชีพ ซึ่งเป็นงานบริการสุขภาพที่มีความสำคัญ และส่งเสริมความเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ช่วยขับเคลื่อนงานด้านการแพทย์และการช่วยเหลือผู้ป่วย ที่สร้างคุณค่าแก่สังคมต่อไป

02-348-7000

Have a question? call us now

@theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email