• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

กิจกรรมวันล้างมือโลก ประจำปี 2566

กิจกรรมวันล้างมือโลก ประจำปี 2566 เนื่องในวันล้างมือโลก "GLOBAL HANDWASHING DAY" 15 ตุลาคม โรงพยาบาลเทพธารินทร์ จัดกิจกรรมวันล้างมือโลก ประจำปี 2566 "ล้างมือบ่อยครั้ง ยับยั้งการแพร่เชื้อ" เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรและผู้มารับบริการ ได้เสริมสร้างสุขอนามัยที่ดี โดยกิจกรรมนี้ยังได้รับเกียรติจากนายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพธารินทร์ ร่วมด้วย คุณวิบูลย์ลักษณ์ วิสิฐนรภัทร ผู้อำนวยการศูนย์คุณภาพและบริหารความเสี่ยง นำทีมรณรงค์กิจกรรมดังกล่าวอีกด้วย

02-348-7000

Have a question? call us now

@theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email