• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

คณะอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าศึกษาดูงาน

คณะอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566 ผศ.ดร.จิราภรณ์ สิริสัณห์ พร้อมด้วยนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 หลักสูตร Culinary Science and Foodservice Management (หลักสูตรนานาชาติ) คณะอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าศึกษาดูงานด้าน Foodservice ซึ่งเป็นการเพิ่มความรู้และประสบการณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฎิบัติงานจริง ณ ห้องอาหารมีดี ศูนย์โภชนาการและการกำหนดอาหาร โรงพยาบาลเทพธารินทร์ โดยมี ดร.ปัทนภา ศรีชมเชย ผจก.ศูนย์โภชนาการฯ และนางสาวบุษกร รัตนะ หัวหน้าแผนกห้องอาหารมีดี ให้การต้อนรับ

02-348-7000

Have a question? call us now

@theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email