• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

ผู้บริหารรพ.เทพธารินทร์ รับมอบเกียรติบัตรโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ 3P Safety Hospital ประจำปี 2566

ผู้บริหารรพ.เทพธารินทร์ รับมอบเกียรติบัตรโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ 3P Safety Hospital ประจำปี 2566 คุณธารินทร์ หิมะทองคำ ผู้อำนวยการสายงานปฎิบัติการ และ คุณวิบูลย์ลักษณ์ วิสิฐนรภัทร ผู้อำนวยการศูนย์คุณภาพ ได้เป็นตัวแทนของโรงพยาบาลเทพธารินทร์ รับมอบเกียรติบัตรโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ 3P Safety Hospital ประจำปี 2566 จากนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในโอกาสวันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโลก ครั้งที่ 5 (The 5th World Patient Safety Day) และ วันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขของประเทศไทย ครั้งที่ 7 (The 7th Thailand Patient and Personnel Safety Day) ภายใต้แนวคิด Engaging patients for patient safety เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2566 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

02-348-7000

Have a question? call us now

@theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email