• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

Jiangsu Hospital ประเทศจีน กลุ่มที่ 2 เข้าศึกษาดูงาน

Jiangsu Hospital ประเทศจีน กลุ่มที่ 2 เข้าศึกษาดูงาน ศ.นพ.เทพ หิมะทองคำ ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลเทพธารินทร์ ร่วมด้วย นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพธารินทร์ ให้การต้อนรับพยาบาล กลุ่มที่ 2 ในหลักสูตร Jiangsu Diabetes Nurse Specialist ของ Jiangsu Province Hospital on Chinese and Western Medicine มณฑลเจียงซู ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ศึกษาดูงานการบริการและการให้ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน ระหว่างวันที่ 4-8 กันยายน 2566

การเดินทางมาดูโมเดลการทำงานเบาหวานนี้ เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรฝึกพยาบาลเชี่ยวชาญเบาหวาน มีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในระบบการทำงานนอกประเทศ ในปี 2566 ซึ่งจะมีพยาบาลจากหลักสูตรนี้มาดูงานที่โรงพยาบาลเทพธารินทร์รวม 4 กลุ่ม

02-348-7000

Have a question? call us now

@vimut-theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email